Handelsbetingelser

Velkommen til vores online webshop.

Nedenfor er skitseret vores handelsbetingelser, når De handler i Bottega Luigias webshop.
Bottega Luigia handler både med virksomheder (B2B) og private kunder.

Aftalens parter

Kunden” anvendes om den fysiske person, som hovedsageligt handler uden for sit erhverv, og som ved afgivelse af en bestilling til Bottega Luigia afgiver et tilbud om køb og levering af bestemte varer. Bottega Luigia anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Kundens bestilling og som sælger de bestilte varer, og anvendes om den hjemmeside, hvorfra varerne præsenteres og bestilles.

Produktinformation

I Bottega Luigias webshop oplyses varens væsentligste egenskaber. For yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der tages kontakt til Bottega Luigia pr. e-mail info@bottegaluigia.dk eller telefonisk på +45 3311 0021.

Betaling

Du kan betale med følgende kreditkort:
VISA/Dankort · Visa electron · Mastercard

visa  visa_electron-new-130x38pxjpg  mastercardjpg

SIKKER BETALING
ePay / Payment Solutions er PCI-certificeret af
Visa/MasterCard,og al kommunikation foregår
krypteret via en sikker forbindelse.

Betaling bliver fratrukket din konto, når din vare afsendes fra Bottega Luigia eller når varen er klar til afhentning i Bottega Luigia i Store Kongensgade 90.

Priser

Alle priserne er dagspriser og er alene gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer. Alle angivne priser er inklusiv dansk moms. Der tages forbehold for tryk-, taste-, og tekniske fejl mv.

Kampanger

Kampagner og tilbud kan ikke benyttes i Bottega Luigias webshop. Disse skal indløses i den fysiske forretning i Store Kongensgade 90.

Online registrering og bestilling

Kunden bærer selv ansvaret for, at de indtastede adresseoplysninger mv. er korrekte. De indtastede oplysninger registreres i vores kundekartotek.

Ordrebekræftelse

Ordrebekræftelsen afsendes automatisk, og er derfor ikke kontrolleret af Bottega Luigia. Bottega Luigia forbeholder sig således ret til at annullere en ordre.

 

Forsendelsesgebyr

Danmark – gælder ikke for Færøerne og Grønland:

Prisen er 39,- DKK til GLS pakkeshop.

Købes der for over 500,- DKK vil ordren blive sendt fragtfrit.

Vi sender også til levering til døren og erhverv. Prisen på dette oplyses i kurven.

Leveringstid

Der må påregnes en leveringstid på ca. 3 hverdage. Bottega Luigia bestræber sig på, at sende de bestilte varer så hurtigt så muligt, men indenfor 3 hverdage efter ordrens afgivelse. Ved højtider skal der påregnes længere leveringstid.

Vælger du at afhente din ordre i forretningen i Store Kongensgade 90 pålægges der ingen fragt. Ordren vil være klar til afhentning efter at du modtager en bekræftelse på afhentning. Medbring en kopi af denne mail ved afhentning.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse

Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i Kundens besiddelse, overgår risikoen, for at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til Kunden.

Reklamation

Bottega Luigia yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler).
På fødevareprodukter, som the, kaffe, chokolade og lignende, dækker reklamationsretten dog kun inden for sidste holdbarhedsdato.
Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slidtage, der direkte eller indirekte er opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Fakturaen skal fremvises til Bottega Luigia i forbindelse med anvendelse af reklamationsretten. Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal ske til Bottega Luigia inden rimelig tid efter Kunden har eller burde have opdaget manglen. I modsat fald mister Kunden sin ret til at påberåbe sig manglen. Kunden bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

Ansvarsfraskrivelse

Kunder hos Bottega Luigia kan modtage relevant information på andre websites gennem links, der er angivet på denne website. Disse websites ligger uden for Bottega Luigias kontrol. Bottega Luigia kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider. Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem Kunden og Bottega Luigia.

Bottega Luigia er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af, at de bestilte varer kommer for sent frem til Kunden, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Kundens handling eller undladelse eller forhold, som ligger uden for Bottega Luigias kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende. Bottega Luigia afgiver ikke yderligere garanti end den reklamationsret, som følger af købeloven og af den på købsdagens i øvrigt gældende dansk præceptiv lovgivning, medmindre anden aftale foreligger på skrift mellem Kunden og Bottega Luigia.

Fortrydelsesret

Gælder alle varer som ikke er fødevarer.

Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Det er dig som skal dokumentere rettidig meddelelse om fortrydelsen. Vi opfordrer dig derfor til at sende den til Bottega Luigia på mail info@bottegaluigia.dk. I din meddelelse om fortrydelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du finder standardfortrydelsesformular nederst i dette dokument.

Du kan ikke fortryde dit køb ved ikke at afhente din pakke hos den valgte pakkeshop eller blot at nægte modtagelse af varen. Hvis dette er tilfældet vil der blive pålagt et gebyr på 100kr som køber selv betaler. Dette gebyr fratrækkes værdien af din refundering, når returpakken behandles.

Du skal give Bottega Luigia meddelelse om at du udnytter fortrydelsesretten. Du skal sende din ordre retur til uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen. Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. Varer, der returneres UFRANCO, på efterkrav eller til Pakkeshop, nægtes modtagelse.
Faktura skal vedlægges ved returnering af varer.

Din fortrydelsesfrist udløber 14 dage efter den dag:
a) Du har modtaget din vare
b) Du får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis
c) Du får det sidste parti, eller den sidste del i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om levering af en vare, der består af flere partier eller dele

Varens stand, når du sender den retur:
Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.

Tilbagebetaling af købsbeløbet:
Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.

Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.
Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg (til private). Returreglerne gælder ikke varer afhentet i vor butik og heller ikke varer solgt til virksomheder.

Hvis du fortryder købet, skal varen sendes til:
Bottega Luigia
Store Kongensgade 90, st. mf
1264 København K
Mrk. Fortrydelse af køb i webshop

Bemærk at din pakke skal sendes med omdeling til ovenstående adresse, da vi ellers ikke modtager den. Dvs. du må ikke sende returpakken til en Pakkeshop.

Du kan også fortryde købet ved at give tydelig meddelelse og aflevere den personligt på ovenstående adresse.

Hvad skal jeg sende med tilbage?
Du skal vedlægge en kopi af fakturaen. Ekspeditionen går hurtigere hvis, du ligeledes udfylder vores standardfortrydelsesformular, se den neden for. Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. Efterkrav, Ufranco eller sendt til pakkeshop.

Bottega Luigia overholder og henviser i øvrigt til den nye Forbrugeraftalelov, der trådte i kraft d. 13/6-2014. Du kan læse den nye lov på www.retsinformation.dk. På www.forbrug.dk og www.forbrugerombudsmanden.dk findes en grundig gennemgang af mange af de relevante love, herunder også den nye forbrugeraftalelov.

Cookie & privatlivspolitik (link)

Forbehold for ændringer

Bottega Luigia forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de vilkår og betingelser, der gælder for dette website. Kunden opfordres derfor til løbende at holde sig orienteret om, der er foretaget ændringer. Der tages forbehold for eventuelle tryk-, taste- og tekniske fejl, for prisændringer og udsolgte varer samt leveringsfejl fra Post Danmark.

Bottega Luigia ser med stor glæde frem til at sende Dem de ønskede produkter.

Med venlig hilsen

Bottega Luigia

CVR-nr.: 35601015
Store Kongensgade 90, st. mf.
1264 København K
Telefon: 3311 0021
info@bottegaluigia.dk


Standardfortrydelsesformular
(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

– Til [her indsættes den erhvervsdrivendes navn, fysiske adresse og i givet fald faxnummer og e-mail-adresse af den erhvervsdrivende selv]:

– Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)

– Bestilt den (*)/modtaget den (*)

– Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)

– Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)

– Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

– Dato

(*) Det ikke relevante udstreges